τηλ. 26510 34774 | fax. 26510 37779 | email. pamvoioa@otenet.gr

Διάρκεια: ημέρες | Ημ/νία Εκδρομής: Πέμπτη 01 Ιαν, 1970 | Τιμή: € κατ'άτομο