τηλ. 26510 34774 | fax. 26510 37779 | email. pamvoioa@otenet.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διάρκεια: 1 ημέρες | Ημ/νία Εκδρομής: Σάββατο 15 Φεβ, 2020 | Τιμή: €20 κατ'άτομο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ