τηλ. 26510 34774 | fax. 26510 37779 | email. pamvoioa@otenet.gr

Διάρκεια: ημέρες | Ημ/νία Εκδρομής: Τετάρτη 31 Δεκ, 1969 | Τιμή: € κατ'άτομο